Image

Beschermingsbewind

Wanneer iemand door geestelijke of lichamelijke beperking zijn administratieve belangen niet (meer) kan behartigen, kan beschermingsbewind verzorgd door AvM uitkomst bieden. 

De bewindvoerder neemt de gehele financiële administratie over

AvM neemt de gehele financiële administratie over; zij schrijft betrokken instanties aan en ontvangt alle relevante post. Brengt het budget op orde en zorgt voor tijdige betaling van kosten. Aan de inkomsten kant controleert AvM of de cliënt ontvangt waar deze recht op heeft. De cliënt ontvangt maandelijks de bankafschriften en houdt zo overzicht over de inkomsten en uitgaven. Eventueel kan de cliënt inlogcodes ontvangen zodat deze kan meekijken naar de verrichtingen in het dossier.

De taken van de bewindvoerder

Tot de taken van bewindvoerder behoren onder andere:

  • Beheer van financiële middelen; inkomsten, pensioenen, uitkeringen, toeslagen, banksaldi, beleggingen etc. en alle materiële goederen van waarde: woning, auto, etc.
  • Verzorgen van betaling van vaste lasten (huur/hypotheek, gas-elektrisch-water, verzekeringen, belastingen, abonnementen etc.)
  • Verzorgen van aangifte IB, aanvragen huur- en zorgtoeslag etc.
  • Indien van toepassing aanvragen van kwijtschelding
  • Indien van toepassing aanvragen van inkomen verruimende voorziening
  • Inschrijving van het bewind bij het kadaster wanneer er sprake is van een eigen woning

Beschermingsbewind wordt ingesteld door de kantonrechter

Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter en kan alleen door de rechter ongedaan gemaakt worden. Het bewind kan worden aangevraagd door cliënt zelf, familie van de cliënt of de (zorg)instelling waar cliënt verblijft. AvM begeleidt het hele traject van aanvraag tot realisering van het beschermingsbewind en draagt daarna zorg voor de uitvoering. Bij het begin van het bewind wordt een beschrijving van de beginsituatie gemaakt; de boedelbeschrijving. Jaarlijks legt AvM rekening en verantwoording aan de cliënt af en wordt de jaarrekening gecontroleerd door de rechtbank.

AvM levert maatwerk

Ieder huishouden is uniek. AvM levert maatwerk, afgestemd op de wensen en situatie van de client. Bij alle verrichtingen die AvM in een dossier doet, staat het persoonlijke en financiële belang van de cliënt voorop. AvM saneert geen schulden, maar kan wel begeleiding bieden in de weg naar schuldsanering.

Kwaliteit is gewaarborgd

AvM is aangesloten bij de Branche Vereniging voor Professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders; de BPBI. Conform de richtlijnen van de BPBI en de rechtbank, wordt AvM jaarlijks gecontroleerd tijdens de audit.  

Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek onze werk- en zienswijze toe. Neemt u gerust vrijblijvend contact op. Email: anneke@avmbewind.nl of telefoonnummer: 06 14 53 01 95

Contact gegevens 

Postbus 2230, 4460 ME, Goes
Email adres: info@avmbewind.nl 

Tel. nummer: 085 902 99 87
KVK nummer: 56684886
bank: NL42RABO 0175 4793 80

BPBI

bpbi

Novex

44342d9ecf

Rechtspraak

80ce7c2111

Register Executeurregisterexecuteur 250

NBPMNBPM Site logo transparant

Please publish modules in offcanvas position.