Mentorschap

AvM treedt op als professionele mentor voor mensen die als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat zijn met name hun zorginhoudelijke belangen zelf behoorlijk te behartigen. De wensen en mogelijkheden van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt.

De taken van de mentor

De mentor bezoekt de cliënt regelmatig (in ieder geval 2 maandelijks) en is daarnaast ook telefonisch of per mail bereikbaar. De periodieke zorgplanbespreking bereidt de mentor met cliënt voor en deze begeleidt de cliënt tijdens het gesprek met de zorginstelling. De mentor helpt de cliënt met het verwoorden van zijn of haar zorgwensen en -verwachtingen. Nadat afspraken over de te verlenen zorg zijn vastgelegd in het zorgplan, bewaakt de mentor de uitvoering van de acties en ziet deze toe op tijdige realisering.
De mentor regisseert alle bij de zorg betrokken partijen. Waar mogelijk beslist de cliënt zelf over behandeling of begeleiding.
Een mentor neemt de cliënt niet mee op een dagtrip maar kan, indien mogelijk, en gewenst wel realiseren dat de cliënt er een maakt.

Mentorschap wordt ingesteld door de kantonrechter

Na het vrijblijvende kennismakingsgesprek, waarbij een wederzijdse ‘klik’ een voorwaarde is, begeleidt de toekomstige mentor de cliënt verder met het aanvragen van het mentorschap. De aanvraag kan gedaan worden door de cliënt zelf, familie of de instelling waar de cliënt verblijft of het OM. Na een zitting bij de rechtbank of bij de cliënt thuis, benoemt de kantonrechter de mentor. De mentor stelt, indien mogelijk, samen met cliënt het mentorschapsplan op. Het mentorschapsplan bevat onder andere informatie over de gemaakte afspraken tussen de mentor en cliënt, de doelstellingen van het mentorschap en bereikbaarheid van de mentor. De rechtbank ontvangt hiervan een exemplaar. Daarnaast rapporteert de mentor jaarlijks over de werkzaamheden die zijn verricht in het mentorschap aan de kantonrechter. Deze rapportage wordt indien mogelijk ook met de cliënt besproken.

Professionele mentoren

Voor de mentorschappen krijgt AvM ondersteuning van professionele mentoren. Zij verrichten werkzaamheden in het mentorschap als professional, niet als vrijwilliger. Alle mentoren voldoen aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en zijn of waren werkzaam als professionele hulpverlener in de zorg.

Continuïteit van het mentorschap is gewaarborgd

De AvM mentoren zijn goed op hoogte van de mogelijkheden in de regio en kunnen efficiënt en adequaat handelen. Het bestand van mentoren waarover AvM beschikt, is erg ruim. Hierdoor is er altijd een mentor die bij de cliënt past en wordt deze optimaal ondersteund en begeleid in het nemen van zorg gerelateerde beslissingen. Mocht een mentor onverwacht uitvallen, dan beschikt AvM over voldoende mentoren die waar kunnen nemen en is de continuïteit van het mentorschap gewaarborgd.

 

Image

Contact gegevens 

Postbus 2230, 4460 ME, Goes
Email adres: info@avmbewind.nl 

Tel. nummer: 085 902 99 87
KVK nummer: 56684886
bank: NL42RABO 0175 4793 80

BPBI

bpbi

Novex

44342d9ecf

Rechtspraak

80ce7c2111

Register Executeurregisterexecuteur 250

NBPMNBPM Site logo transparant

Please publish modules in offcanvas position.